Inventief en aangenaam spraakmakend!

Elk contact tussen uw klant en uw organisatie is cruciaal voor de klanttevredenheid.
Cloudoe helpt u bij het maken van de juiste keuzes en deze te implementeren. Met inzet van state-of-the-art Cloudtechnologie realiseren we een optimale beleving en verhogen uw resultaten.

Inventief

Wij zijn geen uitvinders. Wel  werken we samen met de meest innovatieve partners en combineren we hun oplossingen tot een uniek geheel. We leunen hierbij op ruim 25 jaar ervaring en denken  buiten de platgetreden paden om uw behoeften maximaal in te vullen.

Aangenaam Spraakmakend

Alles wat wij doen is persoonlijk, laagdrempelig en gericht op het geven van de best mogelijke beleving. Voor ons is dit de essentie van klantcontact. Leveren van kwaliteit, gericht zijn op de beste service en oprechte aandacht hebben voor u als klant maakt ons letterlijk en figuurlijk spraakmakend!

 Advies

Deskundige begeleiding bij invulling van uw vraagstuk.

 Implementatie

Ervaring en best practices in de praktijk gebracht.

 Ontzorging

Hulpvaardig, vriendelijk en laagdrempelig
in woord en daad.

U heeft een aantal ideeën over uw communicatiestrategie en/of uw telecommunicatieomgeving, zijn die te realiseren binnen de gewenste tijd en budget?

Wij helpen u om doelstellingen te formuleren en te verwezenlijken. Hierin wordt onderscheid gemaakt in essentieel, belangrijk, wenselijk en leuk om te hebben. Wij vinden dat de organisatie en haar processen leidend zijn, de functionele en technische opties en bijbehorende kosten zijn beïnvloedbaar. Het doel is om samen tot een haalbaar en realistisch scenario/businesscase te komen.

Welke uitgangspunten stelt u ten aanzien van uw bereikbaarheid, beschikbaarheid, kosten en middelen en de MENS met betrekking tot informatie en communicatie? Eén van onze pijlers is het vaststellen van uw beleid en strategie. Vaak zijn deze nog niet vastgesteld en gedocumenteerd. Zonder beleid zijn uw bereikbaarheid en de middelen die daarbij worden ingezet veelal overgeleverd aan de anarchie van het individu.

Wij stellen samen met uw organisatie de huidige en gewenste situatie vast. Het beleidsplan stelt daarbij de kaders vast voor een projectenkalender op middellange termijn en biedt een prima referentie voor toekomstige stappen.

U wilt een aankoop en/of aanbesteding realiseren maar twijfelt nog of aan alle aspecten is gedacht?

De vraag helder formuleren, de onderscheidende factoren benoemen en zorgen voor transparantie. En dat samengevat in een helder leesbaar én realistisch programma van eisen of offerteaanvraag. Alleen dan krijgt u goed vergelijkbare offertes gepresenteerd. Daar zit voor ons de essentie van een goed doorlopen aanbestedingstraject. Wij begeleiden u vervolgens bij de beoordeling van de ingediende offertes. U kiest immers niet alleen een product maar ook een leverancier. Een combinatie waarmee u de komende jaren een partnerschap aangaat.

Voor de implementatie van de Cloudoe Klantcontact oplossingen maken wij gebruik van onze best eigen practices. Alle stappen in dit proces worden zorgvuldig bewaakt door onze ervaren projectmanagers. Ons team van consultants, engineers en trainers zorgt er voor dat de nieuwe oplossing naadloos in uw contactcenter wordt ingepast.

De implementatie van Contactcenter- en backoffice oplossingen gaat vaak gepaard met andere infrastructuur- en organisatiewijzigingen. Een complex project raakt meerdere afdelingen binnen uw organisatie en daarmee meerdere disciplines. Dat loopt van directie tot beheer, van financiën naar contractmanagement en bovenal de business.

Als u bezorgd bent om het overzicht kwijt te raken met al die parallel lopende projecten is programma management een goede optie. Onze programmamanager is de verbindende factor tussen de diverse deelprojecten. Hij heeft het overzicht en is uw eerste aanspreekpunt, de coach voor de deelprojectleiders en de bewaker van het projectresultaat. De programmamanager is in staat om richting te initiëren binnen de deelprojecten naast het creëren van draagvlak op bestuurlijk en politiek niveau voor het programma.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt zeker voor complexere projecten. Vooraf met elkaar vaststellen hoe we samen invulling geven aan het project levert gedurende het project veel tijdswinst op.

De juiste mensen in de juiste rollen, daar draait het om. Met het projectplan als leidraad kent iedereen zijn of haar rol binnen het project. Aan ons de taak om tijdens het project alle processen in de juiste banen te leiden en u als opdrachtgever te ‘ontzorgen’ en constant op de hoogte te houden van de vorderingen en de uitdagingen. Inspelen op veranderingen binnen het project maakt de rol als project- en programmamanager juist uitdagend. Dit geeft u de garantie dat binnen de toleranties het beste uit uw team wordt gehaald.

Door te kiezen voor gecertificeerde projectleiders en projectmanagers borgen wij onze kwaliteitsnorm. Prince2, Agile of IPMA zijn voor ons de dagelijkse praktijk. Wij benaderen de projecten pragmatisch en resultaatgericht met oog voor kwaliteit. Onze focus ligt hierbij niet alleen op het eindresultaat maar ook op de weg er naar toe.

Onze Functionele Consultants hebben ruim ervaring in Multichannel Contactcenteromgevingen en gaan samen met u een gedetailleerde inventarisatie doen van alle functionele wensen, callflows, agent- en supervisor informatie. Deze informatie wordt vastgelegd in het Functioneel Ontwerp document. Dit document dient tevens als basis voor de latere functionele testen.
Onze Technische Consultants gaan met u in gesprek om de technische randvoorwaarden van een goed werkende omgeving met u door te spreken en te implementeren. Dit betreft o.a. de internet connectiviteit, de inrichting van QoS en de integratie met uw bedrijfsapplicaties. Nadat de specificaties in kaart zijn gebracht wordt de oplossing gebouwd en geconfigureerd. Daarna vinden de Acceptatietesten plaats.
Een succesvolle implementatie kan alleen worden bereikt als de gebruikers optimaal zijn voorbereid op het gebruik van de nieuwe omgeving. Samen met u bepalen we in welke mate uw gebruikers en beheerders getraind moeten worden. Hieruit volgt een opleidingstraject waar onze ervaren trainers uw medewerkers optimaal voorbereiden op gebruik van de nieuwe oplossing.
Nadat het project is opgeleverd is begint het echte werk pas. U gaat aan de slag met de nieuwe oplossing en adequate ondersteuning is daarbij van groot belang. Samen met u stellen we een SLA op waarin alle afspraken en processen omtrent afhandeling van verstoringen, incidenten en vragen  zijn beschreven. U weet exact wat u van ons mag verwachten zodat de continuïteit van uw bedrijfsvoering optimaal verzekerd is.
Onze supportdesk is, afhankelijk van de door u gewenste SLA, 24×7 bereikbaar voor het melden van vragen, incidenten en verstoringen. Naast de ‘harde’ SLA afspraken zijn klantvriendelijkheid en persoonlijke benadering voor onze medewerkers van cruciaal belang. U kiest zelf hoe u uw probleem aanmeldt, telefonisch, per mail of via de portal.
PureCLOUDOE gelooft in het ontzorgen van u als klant. Wij kunnen uw beheerorganisatie geheel of gedeeltelijk ontlasten van het operationele beheer van de oplossing. Samen met u bepalen we in welke mate u ontzorgd wilt worden. Hoe meer taken wij u uit handen nemen, hoe meer uw beheerders kunnen zich richten op het vertalen van business-requirements naar technische oplossingen.

Cloudia staat voor uw persoonlijke service ingang binnen Cloudoe. Wij helpen u graag op een persoonlijke wijze en zijn 24×7 bereikbaar op ons servicenummer 088-426 0100.